Toekenningsvoorwaarden

Financiële steun van het Fonds verstandelijk gehandicapten vindt plaats onder de voorwaarde dat de begunstigde organisatie (de aanvrager) zich bereid verklaart onderstaande toekenningsvoorwaarden en de in de toekenningsbrief vermelde specifieke voorwaarden te aanvaarden. Als bewijs van deze aanvaarding dient de aanvrager de toekenningsbrief rechtsgeldig te onderteken en te retourneren.

 
Download toekenningsvoorwaarden (PDF)