Tips voor een leuke collecte

Ieder uurtje dat je collecteert, helpt kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Daarom helpen we je graag de collecte zo leuk mogelijk te maken met tips en antwoorden op vragen van gevers. Zo weet je voortaan gemakkelijk te vertellen waarom iedere gift belangrijk is en waar het geld aan besteed wordt. Of hoe je het collecteren voor jezelf zo leuk mogelijk maakt.

Samen is veel leuker

  • Laat je omgeving weten dat je collecteert voor mensen met een verstandelijke beperking. Plaats een bericht op social media (Facebook/Twitter/Instagram) of like ons op Facebook en deel onze berichten. Vertel je leuke ervaringen aan vrienden, familie of je netwerk.
  • Collecteer met iemand samen, zoals een familielid of buurvrouw. Dat is altijd gezellig, en maakt het gemakkelijker om het vol te houden als het even tegen zit. Jonge kinderen (wij houden aan tot 16 jaar, tenzij anders aangegeven in de vergunning) mogen niet alleen langs de deur om te collecteren maar wel in het bijzijn van een volwassene. Uit ervaring weten we dat het vaak gewaardeerd wordt als kinderen helpen bij de collecte.

Houd rekening met elkaar

  • De beste tijd om te collecteren is tussen 17.00 en 20.00 uur. Woensdag- en zaterdagmiddag zijn ook goede momenten. Soms kan het gebeuren dat op dit tijdstip een gezin net in de 'avondspits' zit. Je kunt dan vragen of je later op de avond nog even terug kunt komen als ze wat meer tijd hebben.
  • Collecteer alleen in de aan jouw toegewezen straten of overleg je organisator als je nog meer straten wilt lopen. Uiteraard mag je ook collecteren in openbare ruimtes, zoals in een supermarkt, je sportvereniging, een evenement of op je werk. Uiteraard is het handig om wel eerst om toestemming te vragen aan de eigenaar.
  • Hang je legitimatiebewijs altijd zichtbaar, bijvoorbeeld om je nek of aan de collectebus. Zo kan er nooit twijfel ontstaan over je goede intenties.

Alternatieve manieren om geld op te halen

  • Heeft iemand geen contant geld in huis, of de voorkeur om het geld over te maken? Je kunt ook een sms sturen met het woord FVG naar 4333. De gever krijgt hierna een ontvangstbevestiging en steunt ons éénmalig met € 3,-. De gever blijft anoniem voor ons en zal niet nadien door ons worden benaderd. Je kunt ook verwijzen naar www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl voor een donatie.
  • Maak een online collectebus aan; zo kan je ook geld ontvangen van mensen die niet bij jou in de buurt wonen en je kunt dit het hele jaar door doen.
  • Wil je ook op een andere manier geld ophalen? Je kunt een actie organiseren op vergroothunwereld.nl. Vraag bijvoorbeeld anderen om jouw deelname aan een hardloopwedstrijd te sponsoren, verkoop eigen gebakken koekjes of organiseer een andere gesponsorde actie.

VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN

Wat doet het fonds?

Het fonds zet zich in voor een betere positie van mensen met een verstandelijke beperking. Zodat ze erbij horen en meedoen. Meer 'normale' dingenals werken, wonen, vervoer, sport en ontspanning zijn door extra kosten voor hen niet vanzelfsprekend. Fonds verstandelijk gehandicapten helpt met een financiële ondersteuning.

Wordt het geld goed besteed?

Wij zijn onderdeel van Stichting meedoen mogelijk maken. Deze stichting heeft het CBF-Keurmerk voor goede doelen. We worden gecontroleerd op een goede, efficiente bedrijfsvoeringen blijven ruim binnen de normen voor kosten besteed aan fondsenwerving. Ook voldoen wij aan de normen van branchevereniging Goede Doelen Nederland. Meer informatie vind je in ons jaarverslag.

Wat gebeurt er met het geld?

De opbrengst van de collecte besteden wij aan landelijke en regionale projecten. Dus ook aan projecten bij u in de buurt. Bijvoorbeeld maatjesprojecten om eenzaamheid te voorkomen, de inrichting en aangepaste materialen van woningen, maneges, zorgboerderijen en speeltuinen, groepsactiviteiten en vrijetijdsbesteding. Bekijk hier een overzicht van de laatste projecten die door ons zijn geholpen.

Waarom is mijn donatie belangrijk?

Mensen met een verstandelijke beperking worden nog vaak buitengesloten, gediscrimineerd en leven vaker in armoede. Ze worden niet serieus genomen en hebben minder kans op werk. Donaties maken projecten mogelijk die mensen met een verstandelijke beperking op een passende manier mee te doen aan de samenleving en voorkomt eenzaamheid.

Goed nieuws!

Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds bundelen hun krachten.
Vanaf nu zijn wij samen HandicapNL.

Lees welke droom wij willen waarmaken