Uitnodiging voor een aanvraag

Sluit jouw project of initiatief aan op onze richtlijnen en heb je een positief advies gekregen na de quickscan? Dan maakt je project kans op een financiële bijdrage van Fonds verstandelijk gehandicapten en nodigen we je uit om een (voor)aanvraag in te dienen. Binnen 5 werkdagen hoor je of je (voor)aanvraag wordt afgewezen of in behandeling wordt genomen.

Aanvraag groot, landelijk project

Een aanvraag voor een groot, landelijk project, kan je minimaal 4 maanden voor de start van je project indienen.

Je kunt je vooraanvraag mailen naar bestedingen@fondsvg.nl.

Start vooraanvraag landelijke project

Aanvraag kleinschalig, regionaal project

Een aanvraag voor een kleinschalig, regionaal project, kan je tot uiterlijk 2 maanden voor de start van je inititatief indienen. Liefst eerder.

Je kunt je aanvraag mailen naar bestedingen@fondsvg.nl.

Download aanvraagformulier kleine, regionale projecten

Tips voor een succesvolle aanvraag:

Wilt je voor meerdere initiatieven een aanvraag indienen? Gebruik voor elke aanvraag een apart formulier.

Vul het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in met alle gevraagde stukken

Heb je een projectplan met informatie over het initiatief? Wij ontvangen die graag!

Patricia van Wijnbergen

Heb je vragen?

Bel Patricia van Wijnbergen , projectassistent

030-2363772

bestedingen@fondsvg.nl

Wat er gebeurt na je aanvraag

Binnen 5 werkdagen hoor je of je vooraanvraag wordt afgewezen of in behandeling wordt genomen.

In behandeling

Nemen we je aanvraag in behandeling en betreft het een relatief klein project? Dan ontvang je binnen twee maanden na jouw aanvraag ons besluit. Betreft het een aanvraag voor een groot, landelijk project? Dan ontvang je een uitnodiging om een uitgebreid projectplan in te dienen. Uiterlijk 3 tot 4 maanden na het indienen van je projectplan laten we je schriftelijk ons besluit weten.

Aanvragen voor meer dan € 15.000 worden ieder kwartaal voorgelegd aan een externe bestedingencommissie. We ontvangen aanvragen voor onze bestedingencommissie graag voor 14 november 2016.

Definitief akkoord

Bij een akkoord geven wij direct aan welk bedrag wij beschikbaar stellen. De toekenning is definitief als je de toekenningsbrief inclusief onze voorwaarden hebt ondertekend. Bij kleine, regionale projecten wordt het toegekende bedrag meteen uitgekeerd. Bij grote, landelijke projecten, vind de betaling plaats na afloop van het project. Uiteraard is het mogelijk om een verzoek om een voorschot in te dienen.

Goed nieuws!

Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds bundelen hun krachten.
Vanaf nu zijn wij samen HandicapNL.

Lees welke droom wij willen waarmaken