Onze richtlijnen

Wij dragen alleen bij aan initiatieven en projecten zonder winstoogmerk voor meerdere mensen met een verstandelijke beperking (kan in combinatie zijn met een andere beperkingen zoals autisme of meervoudige beperkingen). Dat zijn vaak projecten van verenigingen en stichtingen. Je kunt hier lezen welke richtlijnen en uitsluitingscriteria wij hanteren. Om een bijdrage in de financiering te krijgen, verwachten we dat je hieraan voldoet.  We onderscheiden twee typen projecten. 

Kleinschalige, lokale projecten

De kleinschalige lokale projecten worden gefinancierd als het activiteiten of middelen zijn die het leven van mensen met een verstandelijke beperking verrijken.

Grote landelijke projecten

De grote landelijke projecten worden gefinancierd als ze zich richten op talentontwikkeling, emancipatie en of participatie van mensen een verstandelijke beperking, met als doel om een structurele verbetering en landelijke impact te realiseren.

 

Uitsluitingscriteria

We willen ook duidelijk zijn in  wat we niet steunen. Aanvragen die we niet in behandeling nemen zijn aanvragen voor:

  • Wetenschappelijk onderzoek.
  • Projecten die buiten het Koninkrijk der Nederlanden georganiseerd worden en plaatsvinden.
  • organisaties met een bestuur dat uit minder dan drie leden bestaat of niet onafhankelijk is.
  • Activiteiten die commercieel zijn of horen bij het reguliere takenpakket van zorginstellingen of overheid.
  • Kosten voor structurele exploitatie of niet-projectgebonden salaris of kantoorbenodigdheden.
  • De doelgroep ingediend door een derde partij.
  • Derden, vanuit een Vrienden Van-stichtingen, serviceclubs of substantieel fondsenwervende organisaties.
  • Kosten die al gemaakt zijn (financiering achteraf).

 

Verder bekijken we de volgende aanvragen extra kritisch:

  • Aanvragen van de overheid (of deels gefinancierd door hen) nemen we in behandeling als duidelijk wordt aangetoond dat het initiatief buiten de reguliere financieringsregels valt.
  • Aanvragen van organisaties die ruim over vrije financiële middelen beschikken.

Goed nieuws!

Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds bundelen hun krachten.
Vanaf nu zijn wij samen HandicapNL.

Lees welke droom wij willen waarmaken