Aanmelden als collectant

Je helpt enorm door tijdens onze collecteweek vrijwillig te helpen als collectant. Het is drie uurtjes werk en vaak is het mogelijk om in je eigen buurt en omgeving te collecteren. Dit bepaal je in overleg met de wijkcoördinator. We krijgen geen overheidssteun en zijn volledig afhankelijk van giften. De collecte is met bijna € 1 miljoen per jaar onze grootste inkomstenbron. 

Jouw gegevens:

Goed nieuws!

Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds bundelen hun krachten.
Vanaf nu zijn wij samen HandicapNL.

Lees welke droom wij willen waarmaken