Wil jij ons helpen bij de collecte?

In de collecteweek halen we geld op voor een wereld waar mensen met een verstandelijke beperking net als iedereen de kans krijgen om een leven te leiden net als iedereen. Geld is hard nodig, want door veranderende wetgeving zijn de voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking behoorlijk uitgekleed.

Jouw steun betekent heel veel. Hoop voor ouders en meer begrip in hun dagelijks leven, minder eenzaamheid voor jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking, van snoezelruimtes tot leerprogramma's  – daar doen we het voor. Met 3 uur van jouw tijd dit jaar kunnen we dat blijven doen. Doe je mee? De collecteweek is van 25 september tot en met 30 september 2017. 

 

Help je mee met de collecte?

Geld is hard nodig, want door veranderende wetgeving zijn de voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking behoorlijk uitgekleed. Terwijl met een beetje hulp en wat extra geld deze grote groep mensen midden in de samenleving kan staan, in plaats van weggezet te worden aan de zijlijn.

Velen kunnen werken, willen zelfstandig wonen, willen leren of een zinvolle dagbesteding hebben. Maar ook de mensen die ernstiger beperkt zijn verdienen aandacht en zorg en mooie ervaringen die hun leven verrijken. In de collecteweek halen we geld op voor een wereld waar mensen met een verstandelijke beperking net als iedereen de kans krijgen om een leven te leiden net als iedereen.

Collecteren in 2017

Wil je graag wat doen voor volwassenen, jongeren en kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking? Je helpt enorm door tijdens onze collecteweek vrijwillig te helpen als collectant. Als collectant vind je het leuk om mensen te ontmoeten en één, twee avonden voor ons te collecteren; we zijn blij met elk uur dat je je inzet voor Fonds verstandelijk gehandicapten. Vaak is het mogelijk om in je eigen buurt en omgeving te collecteren. De collecteweek van 2017 is in de laatste week van september.

Werkzaamheden van een collectant 

Collecteren met eigen opbrengst

Organiseert jouw organisatie of club een activiteit voor mensen met een verstandelijke beperking? Dan kan je ervoor kiezen om voor ons te collecteren mét eigen opbrengst. Als je collecteert gaat 50% van de opbrengst naar het Fonds verstandelijk gehandicapten en 50% naar jouw organisatie/project dat  ten goede komt aan mensen met een verstandelijke beperking.

Meer over collecte eigen opbrengst